ForestPortal » Blog » Aktualizácia č. 3 Indikatívneho harmonogramu výziev PRV SR 2014-2022
+421 45 53 14 111

Aktualizácia č. 3 Indikatívneho harmonogramu výziev PRV SR 2014-2022

Vážení obhospodarovatelia lesa, dovoľujeme si Vás upozorniť, že  MPRV SR zverejnilo na svojej internetovej stránke aktualizáciu č. 3 Indikatívneho harmonogramu výziev PRV SR 2014-2022 na rok 2023.

https://www.mpsr.sk/indikativny-harmonogram-vyziev-prv-sr-2014-2022-na-rok-2023-aktualizacia-c-3/1185-43-1185-18965/