ForestPortal » Archívy pre Marián Taraba
+421 45 53 14 111

Posts by Marián Taraba

Pripravuje sa ďalšia podpora investícií do zlepšenia vodného hospodárstva v lesoch

Pripravuje sa ďalšia podpora investícií do zlepšenia vodného hospodárstva v lesoch

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zverejnilo aktualizáciu č. 3 (verzia 4) Indikatívneho harmonogramu výziev Programu rozvoja vidieka SR 2014-2022 na...

Blížiaci sa termín uzavretia 2. hodnotiaceho kola na investície do lesnej techniky

Blížiaci sa termín uzavretia 2. hodnotiaceho kola na investície do lesnej techniky

Uzavretie 2. hodnotiaceho kola v rámci výzvy č. 70/PRV/2023, kde sú oprávnenými žiadateľmi okrem obhospodarovateľov neštátnych lesov aj subjekty poskytujúce...

Výzva na predkladanie samostatných žiadostí o priame podpory na lesnícke opatrenia na rok 2024

Výzva na predkladanie samostatných žiadostí o priame podpory na lesnícke opatrenia na rok 2024

Vážení obhospodarovatelia lesa, dovoľujeme si Vás upozorniť, že PPA dňa 12. 04. 2024 zverejnila Výzvu na predkladanie samostatných žiadostí o...

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov

Vážení obhospodarovatelia lesa, dovoľujeme si Vás upozorniť, že PPA dňa 03. 04. 2024 zverejnila Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie...

Aktualizácia č. 1 výzvy č. 63/PRV/2022

Aktualizácia č. 1 výzvy č. 63/PRV/2022

Na základe aktualizácie č. 1 výzvy č. 63/PRV/2022 zo dňa 31.1.2024 pre podopatrenie 4.3 – Investície týkajúce sa infraštruktúry a...

Dôležité upozornenie

Dôležité upozornenie

V súvislosti s predkladaním záverečnej žiadosti o platbu (ďalej len „ŽoP“) upozorňujeme žiadateľov, že na rozdiel od ostatných lesníckych podopatrení,...

Aktualizácia č. 3 Indikatívneho harmonogramu výziev PRV SR 2014-2022

Aktualizácia č. 3 Indikatívneho harmonogramu výziev PRV SR 2014-2022

Vážení obhospodarovatelia lesa, dovoľujeme si Vás upozorniť, že  MPRV SR zverejnilo na svojej internetovej stránke aktualizáciu č. 3 Indikatívneho harmonogramu...

Vzorové projekty pre lesnícke projektové podopatrenia PRV SR 2014 – 2022

Vzorové projekty pre lesnícke projektové podopatrenia PRV SR 2014 – 2022

Národné lesnícke centrum v rámci poradenskej a konzultačnej činnosti v oblasti podpory lesníctva z fondov EÚ pre obhospodarovateľov a vlastníkov...

Aktualizácia č. 1 výziev č. 61/PRV/2022 a č. 62/PRV/2022

Aktualizácia č. 1 výziev č. 61/PRV/2022 a č. 62/PRV/2022

Vážení obhospodarovatelia lesa, dovoľujeme si Vás upozorniť, že dňa 08.02.2023 PPA aktualizovala výzvu č. 61/PRV/2022 pre podopatrenie 8.4 – Podpora...

Školenie držiteľov osvedčenia odbornej spôsobilosti OLH

Školenie držiteľov osvedčenia odbornej spôsobilosti OLH

Na stránku boli pridané nové termíny odborného vzdelávanie v oblasti školenia držiteľov osvedčenia odbornej spôsobilosti OLH. Viac informácii: https://www.forestportal.sk/elementor-6359/