ForestPortal » Blog » Aktualizácia č. 1 výziev č. 61/PRV/2022 a č. 62/PRV/2022
+421 45 53 14 111

Aktualizácia č. 1 výziev č. 61/PRV/2022 a č. 62/PRV/2022

Vážení obhospodarovatelia lesa, dovoľujeme si Vás upozorniť, že dňa 08.02.2023 PPA aktualizovala výzvu č. 61/PRV/2022 pre podopatrenie 8.4 – Podpora na obnovu lesov poškodených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami a výzvu č. 62/PRV/2022 pre podopatrenie 8.3 – Podpora na prevenciu škôd v lesoch spôsobených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami, činnosť: Zlepšenie vodného hospodárstva v lesoch Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022.

Viac informácií o aktualizovaných výzvach je zverejnených na stránkach PPA

https://www.apa.sk/aktuality/aktualizcia–1-vzvy–61-prv-2022/11883

https://www.apa.sk/aktuality/aktualizcia–1-vzvy–62-prv-2022/11884