ForestPortal » Blog » Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov
+421 45 53 14 111

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov

PPA oznamuje oprávneným žiadateľom, že zverejnila Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory v zmysle Schémy minimálnej pomoci č. DM – 12/2017.
Výzva je otvorená od 20. marca 2023 do 20. júna 2023. Podrobnosti nájdete na https://www.apa.sk/aktualne-vyzvy/vzva-na-predkladanie-iadost-o-poskytnutie-podpory-v-lesnom-hospodrstve-na-plnenie-mimoproduknch-funkci-lesov/11911