ForestPortal » Blog » Aktualizácia č. 1 Indikatívneho harmonogramu výziev PRV SR 2014-2022 na rok 2023
+421 45 53 14 111

Aktualizácia č. 1 Indikatívneho harmonogramu výziev PRV SR 2014-2022 na rok 2023

Vážení obhospodarovatelia lesa, dovoľujeme si Vás upozorniť, že MPRV SR zverejnilo na svojej internetovej stránke aktualizáciu č. 1 Indikatívneho harmonogramu výziev PRV SR 2014-2022 na rok 2023.