ForestPortal » Blog » Zverejnenie výzvy č. 69/PRV/2023
+421 45 53 14 111

Zverejnenie výzvy č. 69/PRV/2023

PPA oznamuje, že zverejnila výzvu č. 69/PRV/2023 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2022, pre podopatrenie 8.3 Podpora na prevenciu škôd v lesoch spôsobených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami. Základné informácie o predmetnej výzve nájdete na tomto mieste  https://www.forestportal.sk/prv_sr/projektove-podpory/aktualne-vyzvy-8-3-3/