ForestPortal » Blog » Verejná konzultácia k základným parametrom výzvy PRV SR 2014 – 2022 pre podopatrenie 8.6
+421 45 53 14 111

Verejná konzultácia k základným parametrom výzvy PRV SR 2014 – 2022 pre podopatrenie 8.6

Vážení potenciálni žiadatelia v rámci podopatrenia 8.6, dávame do vašej pozornosti, že v súčasnej dobe prebieha na stránke NSRV verejná konzultácia k pripravovanej výzve pre podopatrenie 8.6 „Podpora investícií do lesníckych technológií a spracovania, do mobilizácie lesníckych výrobkov a ich uvádzania na trh“. V rámci základných parametrov výzvy  pre predmetné podopatrenie nájdete taktiež prelink k aplikácii stanovujúcej výšku oprávnených výdavkov pre vybrané nákladové (výdavkové) položky.