ForestPortal » Blog » Verejná konzultácia
+421 45 53 14 111

Verejná konzultácia

Vážení obhospodarovatelia lesa, dovoľujeme si Vás upozorniť, že na stránke NSRV prebieha verejná konzultácia k základným parametrom výzvy PRV SR 2014 – 2022 pre podopatrenie 8.3 Podpora na prevenciu škôd v lesoch spôsobených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami, kde je zároveň možnosť do 9.3.2023 pripomienkovať navrhnuté parametre pripravovanej výzvy.

Link na stránku NSRV: https://www.nsrv.sk/index.php?pl=18&article=2957