ForestPortal » Blog » Nový vzorový projekt pre podpoatrenie 8.4
+421 45 53 14 111

Nový vzorový projekt pre podpoatrenie 8.4

Vážení obhospodarovatelia lesa, Národné lesnícke centrum zverejnilo ďalší vzorový projekt (ŽoNFP a vybrané povinné prílohy s výnimkou projektovej dokumentácie) pre nosné lesnícke podopatrenie 8.4 v rámci lesníckych projektových podpôr PRV SR 2014 – 2022.

Pre viac informácií kliknite sem.