+421 45 53 14 111
Org

Školstvo

Technická univerzita vo Zvolene
Ul. T. G. Masaryka 24
960 53 Zvolen
Tel.: 045/520 61 11, 045/520 61 02
Fax: 045/533 00 27
E-mail: tuzvo@vsld.tuzvo.sk
Web: www.tuzvo.sk
 
Lesnícka fakulta
Technickej univerzity vo Zvolene
Ul. T. G. Masaryka 24
960 53 Zvolen
Tel.: 045/520 61 11, 045/520 62 01
Fax: 045/533 26 54
E-mail: dlf@vsld.tuzvo.sk
Web: www.tuzvo.sk/lf
 
Technická univerzita vo Zvolene Vysokoškolský lesnícky podnik
Študentská 20
960 16 Zvolen
Tel.:  045/520 68 85
Fax:  045/520 68 45
Web: https://vslp.tuzvo.sk
 
Technická univerzita vo Zvolene ARBORÉTUM BOROVÁ HORA
Borovianska cesta 2171/66
960 53  ZVOLEN
Tel.: 045/532 08 14-16
E-mail: arbbh@vsld.tuzvo.sk
Web: www.arboretum.sk
 
Stredná lesnícka škola Banská Štiavnica
Akademická 16
969 26 Banská Štiavnica
Tel: 045/691 11 31-32
Fax: 045/692 08 50
E- mail: forestryschool@pobox.sk
Web: www.slsbs.edu.sk
 
Stredná lesnícka škola Dekreta Matejovie
Hradná 534
033 14 Liptovský Hrádok
Tel: 044/522 20 05-147
Fax: 044/322 17 00
E-mail: slslhr@slslhr.sk
Web: www.slslhr.sk
 
Spojená škola – Stredná lesnícka škola Prešov, Stredné odborné učilište lesnícke, Učilište lesnícke
Kollárová 10
081 21 Prešov
Tel: 051/771 85 48-9
Fax: 051/771 28 39
E-mail: slspo@slspo.edu.sk
Web: www.slspo.sk
 
Stredná odborná škola lesnícka Bijacovce
053 06  Bijacovce 1
Tel.: 053/454 16 52-23
Fax: 053/459 91 94
E-mail: lesnicke@zoznam.sk
Web: www.soulbijac.edu.sk
 
Stredné odborné učilište lesnícke
Šoltésovej 5
969 51 Banská Štiavnica
Tel: 045/683 07 11
Fax: 045/683 07 68
E-mail: soulesnicke@stonline.sk
Web: www.soulesnickebs.sk
 
Stredné odborné učilište lesnícke
Medvedzie 135
027 44  Tvrdošín
Tel.: 043/530 93 11
Fax: 043/530 93 12
E-mail: soultv@soultv.sk
Web: www.soultv.sk