+421 45 53 14 111
Org

Štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky                                     
Pribinova 2, 812 72 Bratislava                      02/5094 1111           02/5094 4397              Kontaktný formulárhttps://www.minv.sk/
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SRDobrovičova 12, 812 66  Bratislava+421 2 59 266 111                                                            info@land.gov.skhttps://www.mpsr.sk/
Ministerstvo životného prostredia SRNámestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava02/5956 1111 kancelaria.ministra@enviro.gov.sk  https://www.minzp.sk/
Ministerstvo obrany SRKutuzovova 8, 832 47 Bratislava0960 11 22 33  http://e-podatelna.mil.sk/https://www.mosr.sk/