ForestPortal » Odborná sekcia I. » Vybrané organizácie » Neštátni obhospodravotelia lesa a ich združenia
+421 45 53 14 111
Org

Neštátni obhospodravotelia lesa a ich združenia

Mestské lesy v Bratislave                                                  Cesta mládeže 2825/4, 831 01 Nové Mesto                                                           421 911 929 994 info@mlba.sk
Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.  Dolný Harmanec 51, 976 03  Dolný Harmanec421 911 463 886 info@lesybb.sk 
Mestské lesy Banská Štiavnica, spol. s r. o.  Šobov 1401/1, 969 01  Banská Štiavnica+421 45 692 11 27 mlbs@banskastiavnica.sk
Mestské lesy Bardejov, s.r.o. Orechová 2884/8, 085 01 Bardejov+421 54 7562 628 info@mlbardejov.sk
Mestské lesy, s.r.o. Brezová pod Bradlom  Cesta SNP 245/2, 906 13  Brezová pod Bradlom+421 34 6242 140 info@lesybrezova.sk
Mestské lesy Dobšiná, spol. s r.o. Turecká 54, 049 25  Dobšiná+421 58 7941 291 ml@mldobsina.sk
Mestské lesy Jelšava, s.r.o. Námestie republiky 500,  049 16 Jelšava +412 58 4881 118 mestskelesy@jelsava.sk
Mestské lesy Kremnica s.r.o. Zechenterova 347/2, 976 01 Kremnica045/6744 620, 045/6744 630 mslkca@mslkca.sk
Mestské lesy Košice a.s. Južná trieda č.11, 040 01 Košice+421 55 677 00 15, +421 55 677 00 16 melesko@meleskosice.sk
Mestské lesy Krompachy s.r.o. Maurerova ulica 945/29, 053 42 Krompachy +421 53 4471 036 mlkrompachy@gmail.com
Mestské lesy, s.r.o. Krupina Priemyselná 969/14,  963 01 Krupina+421902923783 mestskelesy@krupina.sk
Mestské lesy Lučenec, s.r.o. Lučenské kúpele 3152, 984 01 Lučenec+421 47 4324 346  
Mestské lesy, s.r.o. Poprad Levočská 3312/37, 058 01 Poprad+421 52 7724 160 lesypoprad@outlook.sk
Mestské lesy Považská Bystrica, s.r.o. Považské Podhradie 333, 017 04 Považská Bystrica +421 42 432 4630 meslesy@lesypb.eu
Mestské lesy Revúca, s.r.o. Šafárikova 1, 050 01 Revúca+421 58 4426 570 msl.revuca@revuca.sk
Mestské lesy Rožňava, s.r.o. Rožňava – huta 2243, 048 01 Rožňava+421 58 7343 211 mlroznava@msl-rv.sk
Mestské lesy, spol. s r.o. Ružomberok Jána Jančeka 34, 034 01 Ružomberok+421 44 4321 001 lesyrk@lesyrk.sk
Mestské lesy Sabinov, s.r.o. Námestie slobody 57, 083 01  Sabinov+421 905 632 484 mestskelesy.sabinov@gmail.com
Mestské lesy, spol. s r.o. Nová Baňa Bernoláková 11, 968 01  Nová Baňa+421 903 506 046, +421 903 527 385  lesynb@gmail.com
Mestské lesy Tisovec, s.r.o. Hviezdoslavova 1143, 980 61 Tisovec+421 47 5494 564, +421 47 5211 150, +421 908 901 893 lesy@stonline.sk
Lesy mesta Brezno, s.r.o. Švermova 1027/7, 977 01 Brezno+421 905 632 338 lukac@lesybrezno.sk
Lesy mesta Kežmarok, s.r.o. Kežmarské Žľaby 12030, 059 60 Vysoké Tatry+421 52 4467 974 lesykk@hotmail.com
Lesy mesta Levoča, spol. s r.o. Novoveská cesta 33/930, 05401 Levoča+421 53 4699 740 lesy@lml.sk
Lesy mesta Podolínec s. r. o. Jozefa Smreka 468/3, 065 03 Podolínec+421 52 4391 415,  +421 903 789 288 lmp@lmp.sk
Lesy Mesta Spišská Belá s. r. o. Továrenská 30/1149,  059 01 Spišská Belá +421 940 426 943  
Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o. Novoveská cesta 9304/28, 053 31 Spišská Nová Ves – Novoveská Huta+421 53 4173 411 huta@lesysnv.sk
Lesy Mesta Veľký Šariš, s.r.o. Námestie sv. Jakuba 1/1, 082 21  Veľký Šariš  lesy@velkysaris.sk
Mestské lesy a majetky, spol. s r.o., Spišské Vlachy ul. SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy  +421 53 4495 740 mlamspv@gmail.com
Združenie obecných lesov Slovenskej republiky J. Kráľa 1133/14 96001 Zvolen+421455479642  
Obecné lesy Babiná s.r.o. Horná ulica 66/30, 962 61 Babiná+421 45 5384 164, +421 905 428 289 obecnelesy.babina@zvnet.net
OBECNÉ LESY ČERVENÁ VODA s.r.o. Červená Voda č. 28, 083 01  Sabinov   
OBECNÉ LESY Dobrá Niva, s.r.o. Námestie SNP 45/5, 962 61 Dobrá Niva+421 905 665 592 niva@obecnelesydobraniva.sk
Obecné lesy Hodruša – Hámre s. r. o. Hodruša- Hámre č. 185, 96661, Hodruša-Hámre+421 944 321 068 obecnelesy@hodrusa-hamre.sk
Obecné lesy Krahule, s.r.o. Krahule 26, 967 01 Krahule   
Obecné lesy Ľubietová, spol. s r.o. Zábava 442/44, 976 55  Ľubietová+421 903 55 77 68 konatel.lesy@lubietova.sk
Obecné lesy Mníšek nad Hnilcom, s.r.o. Mníšek nad Hnilcom 292, 055 64+421 948 521 000 obecnelesy@mnisek.sk
Obecné lesy Pliešovce s.r.o. Zvolenská cesta 52/43, 962 63 Pliešovce+421 45 5562 005, +421 45 5562 131, +421 45 5562 403      obecnelesy@gmail.com
Obecné lesy Pohronská Polhora s.r.o. Hlavná 62/66, 976 56 Pohronská Polhora  lesy@ppolhora.sk
Obecné lesy Polianka, spol. s r.o. Polianka č. 91, 907 01 Myjava+421 905 214 071 pavol.knazsky@polianka.dcom.sk
Obecné lesy s.r.o. Sása Školská 53/17, 962 62 Sása+421 45 5562 723, +421 911 924 958 lesy@sasa.sk
Obecné lesy Smolnícka Huta s.r.o. Smolnícka Huta 1, 055 65 Smolenická Huta+421 918 454 951 lesyhuta@gmail.com
Obecné lesy Stankovany s.r.o. Stankovany 133, 034 92 Stankovany+421 905 937 610 obecnelesystankovany@gmail.com
Obecné lesy Veľké Pole s.r.o. Veľké Pole 1, 966 74 Veľké Pole+ 421 45 6725 123
+421 45 6725 124,  +421 902 905 240
 stefan.vozar@zoznam.sk, stefan.vozar@gmail.com
Obecné lesy Veľký Folkmar, s.r.o. Veľký Folkmar č.334; 055 51+421 905 489 766; +421 911 765 204 lesyfolkmar@gmail.com
OBECNÉ LESY, s.r.o., Stará Myjava č. 145, Stará Myjava 907 01+421 905 927 166 oblesysm@staramyjava.sk
ÚNIA regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska Palárikova 183/16, 018 41 Dubnica n/Váhom, kancelária : Kragujevských Martýrov
809/11, 014 01  Bytča
+421 910 504 017 milan.ovsenik@gmail.com, privlesy@urbardubnica.sk
ÚNIA regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska  +421 905 651 759  
ÚNIA regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov SlovenskaBratislavské regionálne združenie vlastníkov neštátnych lesov a pasienkov SenecSládkovičova 20, 903 01 Senec+421 903 409 015 matlak@post.sk
ÚNIA regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov SlovenskaZdruženie trenčianskych vlastníkov súkromných, spoločenstevných a obecných lesov, Dubnica nad Váhom Palárikova 183/16, 018 41 Dubnica n/Váhom  +421 905 651 759 privlesy@urbardubnica.sk
ÚNIA regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov SlovenskaSlovenská spoločnosť urbárov a iných spoločenstiev ŽilinaKragujevských Martýrov
809/11, 014 01  Bytča
+421 910 504 017 ovsenikm@za.psg.sk
ÚNIA regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov SlovenskaOkresné združenie vlastníkov neštátnych lesov Kysucké Nové MestoUPS Rudina+421 949 471 119  oznl.knm@gmail.com
ÚNIA regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov SlovenskaRegionálne združenie vlastníkov lesov okresu Čadca ZákopčieZákopčie 120,023 11 Zákopčie+421 905 563 325 risko.dusan1@gmail.com
ÚNIA regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov SlovenskaZdruženie vlastníkov neštátnych lesov Oravy TvrdošínMedvedzie 154/34-16,027 44 Tvrdošín+421 907 883 643 jan.cieker.st@gmail.com
ÚNIA regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov SlovenskaTurčianske regionálne združenie vlastníkov lesov Turany +421 902 138 934 urbar.turany@centrum.sk
ÚNIA regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov SlovenskaLiptovsko-tatranské regionálne združenie vlastníkov lesov Liptovský MikulášKollárova 2,031 01 Liptovský Mikuláš +421 905 901 324 vladimir@gmail.com
ÚNIA regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov SlovenskaRegionálne združenie vlastníkov lesov Spiš PopradTatranská 14, 065 03 Podolínec+421 908 675 629 urbarboss@slnet.sk
ÚNIA regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov SlovenskaŠarišsko zemplínske regionálne združenie vlastníkov neštátnych lesov Sabinovgen. Svobodu 30, 083 01  Sabinov+421 905 944 762 sarisz@slavconet.sk
ÚNIA regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov SlovenskaGemerské regionálne združenie vlastníkov neštátnych lesov RožňavaŠafárikova 71,048 01 Rožňava+421 905 892 130 janlach.rv@gmail.com
Únia diecéznych lesov na Slovensku Obrancov mieru 329, 059 34 Spišská Teplica+421 903 606 223 propopulo@propopulo-poprad.sk
Združenie vlastníkov spoločenstevných a súkromných lesov Banskobystrického kraja Študentská 20, 960 01  Zvolen  predseda@zvsaslbbk.sk 
Združenie vlastníkov spoločenstevných a súkromných lesov Banskobystrického kraja Banská Bystrica   
Združenie vlastníkov spoločenstevných a súkromných lesov Banskobystrického kraja Žiar nad Hronom   
EUROFOREST, s.r.o.  Janka Jesenského 45, 960 01 Zvolen+421 915 899 967