ForestPortal » Poradenstvo a vzdelávanie » Ďalšie vzdelávanie » Sympózium lesnej pedagogiky
+421 45 53 14 111

Sympózium lesnej pedagogiky

Cieľom tohto podujatia, označovaného aj ako celoslovenské pracovné stretnutie lesných pedagógov, je koordinovanie aktivít lesnej pedagogiky, odborné vzdelávanie a vzájomná výmena skúseností, informovanie o možnostiach spolupráce v oblasti lesnej pedagogiky a zdieľanie informácií z európskych kongresov lesnej pedagogiky.

Stretnutie sa realizuje na jeseň príslušného kalendárneho roku na základe pozvánky rozposielanej na lesnícke inštitúcie ako 2- alebo 3-dňové podujatie.

Sympózia sa každoročne stretáva 40-60 lesných pedagógov.

Miesto realizácie: stredné Slovensko (zariadenie hotelového typu v prírodnom prostredí)

Cena sympózia: 55 € bez DPH na 1 účastníka (bez stravy a ubytovania)

Kontaktná osoba:       Ing. Veronika Jaloviarová, NLC – Centrum transferu poznatkov a lesnej pedagogiky

                                       045/5314 268

                                       veronika.jaloviarova@nlcsk.org