+421 45 53 14 111
HUL

Systematika pôd lesov Slovenska

používaná Lesoprojektom Zvolen (Tomlan 1971, upravená 1984 a 1996)

Táto systematika bola na svoju dobu veľmi progresívna a v rámci revízie typologického prieskumu v nej boli vyhotovené mapy pôdnych jednotiek pre celé územie Slovenska. Treba však pripomenúť, že v rámci tohto pomerne dlhého obdobia sa táto systematika dvakrát mierne menila. Vydaním Technickej príručky HÚL (1984) došlo k rozšíreniu systematiky o andosoly, čím sa posunulo číslovanie viacerých pôdnych typov (hnedé lesné pôdy boli pôvodne 07, po tejto úprave sa ich kódy začínajú dvojčíslím 09). Súčasne došlo k doplneniu a lebo zrušeniu niekoľkých ďalších jednotiek (zjednodušená bola napr. systematika antropodných pôd a p.). Tieto zmeny boli potvrdené aj vydaním Príručky pre prieskum lesných pôd v r. 1988. V roku 1996 došlo k doplneniu niekoľkých pôdnych jednotiek (menej významných) v rámci tvorby softvérového riešenia pre Prieskum ekológie lesa. Tieto zmeny neboli nikdy publikované. V súčasnosti možno povedať, že platný stav systematiky pôd (rovnako ako je tomu u ostatných číselníkov) je zachytený v databázach používaných softvérom Lesoprojektu.

V dnešnej dobe máme na Slovensku modernejší Morfogenentický klasifikačný systém pôd (VÚPÚ Bratislava, 2000), ktorý je v mnohých (nie vo všetkých) ohľadoch lepší ako súčasná systematika Lesoprojektu. Porovnanie týchto systematík prikladáme na samostatnej stránke. Lesoprojekt sa bude postupne snažiť o prechod na jednotný systém platný pre lesné aj poľnohospodárske pôdy, toto však závisí na finančný zdrojoch.

Súčasný stav pôdnej systematiky Lesoprojektu je nasledovný:

 

oddelenietriedapôdny typsubtypvarietasubvarietačíselný kód
Terestrické pôdySyrozemePlytká syrozemsilikátovátypickámullová01111
moderová01112
mörová01113
rašelinová01114
sypkámullová01121
moderová01122
mörová01123
rašelinová01124
karbonátovátypickámullová01211
moderová01212
sypkámullová01221
moderová01222
Hlbšia syrozemsilikátovátypickámullová02111
moderová02112
mörová02113
rašelinová02114
sypkámullová02121
moderová02122
mörová02123
rašelinová02124
karbonátovátypickámullová02211
moderová02212
sypkámullová02221
moderová02222
A-C pôdyRankrová pôdatypickákamenitámullová03111
moderová03112
mörová03113
sypkámullová03121
moderová03122
mörová03123
hnedákamenitámullová03211
moderová03212
sypkámullová03221
moderová03222
podzolovákamenitánevýrazne03311
výrazne03312
sypkánevýrazne03321
výrazne03322
andosolováživnátypická03411
plytká03412
kyslátypická03421
plytká03422
Rendzinaprotorendzinamullová 04110
moderová 04120
sutinovámullová 04210
moderová 04220
mörová 04230
plytkámullová 04310
moderová 04320
typickámullová 04410
moderová 04420
vyluhovanámullová 04510
moderová 04520
mörová 04530
hnedámullová 04610
moderová 04620
sprašovámullová 04710
moderová 04720
tanglová  04800
terra fusca-rendz.typickámullová04911
moderová04912
sutinovámullová04921
moderová04922
Pararendzinaprotopararendzinamullová 05110
moderová 05120
typickámullová 05210
moderová 05220
vyluhovanámullová 05310
moderová 05320
sprašovámullová 05410
moderová 05420
moderová 05430
Černozemtypická  06100
vyluhovaná  06200
hnedá  06300
glejová  06400
zasolená  06500
Andosolové pôdyŠedý andosolživnýslaboskeletnatý 07110
skeletnatý 07120
kyslýslaboskeletnatý 07210
skeletnatý 07220
sprašovýslaboskeletnatý 07310
skeletnatý 07320
Hnedý andosolživnýslaboskeletnatý 08110
skeletnatý 08120
kyslýslaboskeletnatý 08210
skeletnatý 08220
sprašovýslaboskeletnatý 08310
skeletnatý 08320
Hnedé pôdyHnedá lesná pôdarankrovátypickáslabohumózna09111
humózna09112
skeletnatáslabohumózna09121
humózna09122
rendzinovátypickáslabohumózna09211
humózna09212
skeletnatáslabohumózna09221
humózna09222
eutrofnátypickáslabohumózna09311
humózna09312
skeletnatáslabohumózna09321
humózna09322
mezotrofnátypickáslabohumózna09411
humózna09412
skeletnatáslabohumózna09421
humózna09422
oligotrofnátypickámoderová09511
mörová09512
skeletnatámoderová09521
mörová09522
zglejenámierne zglejenáslabohumózna09611
humózna09612
stredne zglejenáslabohumózna09621
humózna09622
silne zglejenáslabohumózna09631
humózna09632
glejovástredneslabohumózna09711
humózna09712
silneslabohumózna09721
humózna09722
koluviálnatypickáhumózna09811
silne humózna09812
skeletnatáhumózna09821
silne humózna09822
andosolovákyslá 09910
živná 09920
podzolová  09000
Ilimerizovana pôdamiernetypickáslabohumózna10111
humózna10112
skeletnatáslabohumózna10121
humózna10122
strednetypickáslabohumózna10211
humózna10212
skeletnatáslabohumózna10221
humózna10222
výraznetypickáslabohumózna10311
humózna10312
skeletnatáslabohumózna10321
humózna10322
zglejenátypickáslabohumózna10411
humózna10412
skeletnatáslabohumózna10421
humózna10422
glejovátypickáslabohumózna10511
humózna10512
skeletnatáslabohumózna10521
humózna10522
koluviálnatypickáslabohumózna10611
humózna10612
skeletnatáslabohumózna10621
humózna10622
andosolovátypickáslabohumózna10711
humózna10712
skeletnatáslabohumózna10721
humózna10722
Hnedozemtypická  11100
zglejená  11200
glejová  11300
Podzolové pôdyPodzolželezitýmierny 12110
stredný 12120
výrazný 12130
ortsteinovýtypický 12210
extrémny 12220
humusovýnevýrazný 12310
mierny 12320
výrazný 12330
ortsteinový humusovýtypický 12410
extrémny 12420
zglejenýmierny 12510
stredný 12520
výrazný 12530
glejový  12600
Terrae calcisTerra fuscatypickábezskeletnatá 13110
skeletnatá 13120
sprašovábezskeletnatá 13210
skeletnatá 13220
zglejenábezskeletnatá 13310
skeletnatá 13320
ilimerizovanábezskeletnatá 13410
skeletnatá 13420
Terra rossatypickábezskeletnatá 14110
skeletnatá 14120
sprašovábezskeletnatá 14210
skeletnatá 14220
zglejenábezskeletnatá 14310
skeletnatá 14320
ilimerizovanábezskeletnatá 14410
skeletnatá 14420
Zglejené pôdyPseudoglejilimerickýtypickýslabohumózny15111
humózny15112
skeletnatýslabohumózny15121
humózny15122
podzolovýtypickýmörový15211
rašelinový15212
skeletnatýmörový15221
rašelinový15222
pelosolovýtypickýslabohumózny15311
humózny15312
sprašovýslabohumózny15321
humózny15322
glejovýtypickýslabohumózny15411
humózny15412
skeletnatýslabohumózny15421
humózny15422
Stagnoglejtypickýživný 16110
kyslý 16120
skeletnatýživný 16210
kyslý 16220
Antropódne pôdyRigolová pôdasurovátypická 17110
skeletnatá 17120
rankrovárankrovátypická 17210
skeletnatá 17220
Banská haldasurová(živná) 18110
(kyslá) 18120
rankrová(živná) 18210
(kyslá) 18220
Semiterestr.pôdyLužné pôdyRamblatypickábezskeletnatá 19110
skeletnatá 19120
vápnitábezskeletnatá 19210
skeletnatá 19220
Paterniatypickábezskeletnatá 20110
skeletnatá 20120
vápnitásivá 20210
hnedastá 20220
zasolená  20300
glejová  20400
černozemná  20500
hnedá  20600
zglejená  20700
Borovinaplytká  21100
typická  21200
Glejové pôdyGlejová pôdatypická  22100
mörová  22200
vápnitá  22300
hnedá  22400
podzolová  22500
zglejená  22600
rašelinová  22700
mokrá  22800
vybielená  22900
lužná  22000
Slané pôdySolončáktypický  23100
glejový  23200
Solonectypický  24100
glejový  24200
Subhydric.pôdyRašelinové pôdySlatinná pôdaživná  25100
kyslá  25200
Vrchovištná pôda   26000