+421 45 53 14 111
HUL

Syntax zápisu pôdnej jednotky

Každá pôdna jednotka je v mape zapísaná sedemmiestnym číselným kódom (2+5) a alfabetickou skratkou materskej horniny. Nasledujúci príklad napr. znamená „stredne hlboká, piesočnato-hlinitá hnedá lesná pôda mezotrofná, skeletnatá, slabohumózna na svore“. Zoznamy kódov pre jednotlivé pozície tohto zápisu nájdete po kliknutí na príslušné odkazy.
 pôdna jednotka 
 pôdny typ
  subtyp
zrnitosť  varieta
hĺbka
pôdy
  sub
varieta
kód
horniny
 43  09421 Sv