+421 45 53 14 111
HUL

Vyhotovovateľ PSL

LhpTax

Aktuálna verzia LhpTax

Pre aktuálnu verziu LhpTax, číselníkov a Zoznamu.dbf sa prihláste ako vyhotovovateľ do aplikácie ISLHP.

Plochová tabuľka

Aktuálna verzia PT2005

Pre aktuálnu verziu PT2005 sa prihláste ako vyhotovovateľ do aplikácie ISLHP.

Lesnícka mapa

Nastavenia pre Topol 6.x

Nastavenia pre Topol xT

Príručky

Postupy

Kontrolný program

Dokumenty

Pracovné postupy HÚL 2008

Usmernenia NLC-ÚHÚL

          Vzor – Správa o doterajšom hospodárení a o určení zásad na vyhotovenie PSL, *.docx

         Tlačivo – Návrh plánu hospodárskych opatrení na obdobie od skončenia platnosti PSL do schválenia návrhu PSL, *.docx

         Tlačivo – Návrh plánu hospodárskych opatrení na obdobie od skončenia platnosti PSL do schválenia návrhu PSL, *.xlsx

         Vzor elaborátu PPLDS

         Prílohy usmernenia č. 1/2016

Smernice a metodické postupy NLC-ÚHÚL

Návody a príručky, usmernenia NLC-ÚLZI