+421 45 53 14 111
ekologia

Interpretačný manuál

  • Na tomto mieste vám prinášame preklady vybraných častí Interpretačného manuálu k biotopom Európskej únie, ktorý je oficiálnym dokumentom stanovujúcim predmet ochrany Natury 2000 (typy biotopov) a základný rámec pre ich identifikáciu. Preklad zahŕňa úvodné časti dokumentu a charakteristiky lesných biotopov, ktorých výskyt na Slovensku sa v súčasnosti považuje za potvrdený. Interpretačný manuál sa odvoláva na klasifikáciu Palearctic habitats, ktorá obsahuje charakteristiky nižších jednotiek a ďalšie detaily. Tieto charakteristiky sú sprostredkovane dostupné na serveri EUNIS, odkiaľ ich budeme postupne prekladať a dopĺňať do druhej úrovne odkazov z tohto materiálu. Charakteristiky jednotlivých biotopov sú dostupné na lište vpravo.

    Preklad hlavného dokumentu: Zuzana Kmeťová
    Preklady charakteristík Pal. Class.: Matej Schwarz,