ForestPortal » Odborná sekcia I. » Ochrana lesa » Biotické škodlivé činitele » Lykožrút smrekový » Nárast výmery odumretého a odumierajúceho lesa v oblasti Tichej a Kôprovej doliny medzi 23.9.2007 a 13.9.2008
+421 45 53 14 111
ekologia

Nárast výmery odumretého a odumierajúceho lesa v oblasti Tichej a Kôprovej doliny medzi 23.9.2007 a 13.9.2008

Animácia nám v sekundovom intervale prepína situáciu v oboch rokoch. Zdravý les je na snímkach zobrazený odtieňmi hnedej, mŕtvy a odumierajúci les odtieňmi tyrkysovej až tmavozelenej farby. Spracované kalmity (vyčistené rúbaniská) sú svetlo tyrkysové, ponechaná ležiaca kalamita je trochu tmavšia, plochy so stojacimi suchármi alebo odumierajúcimi stromami sú tmavozelené. Najsvetlejšie sú zobrazené hôľnaté plochy nad hornou hranicou lesa. Na snímkach môžeme sledovať nárast výmery tmavozelených plôch pripomínajúcich šírenie plesní alebo baktérií v petriho miske.

 

Zdroj: Spotimage (SPOT 4 z r. 2005 a SPOT 5 z r. 2008, pixel 0 m, kompozícia kanálov IR-SWIR-R) zakúpené Lesmi SR, š.p.

Spracoval: NLC-LVÚ Zvolen