ForestPortal » Odborná sekcia I. » Ochrana lesa » Invázne druhy » Netýkavka žľaznatá/žliazkatá
+421 45 53 14 111
ochrana_2

Netýkavka žľaznatá/žliazkatá (Impatiens glandulifera)

Netýkavka žľaznatá/žliazkatá
Impatiens glandulifera
Himalayan balsam
 
Taxon
Impatiens glandulifera Royle, syn.: Impatiens roylei Walp.
Family / Order / Phylum
Balsaminaceae / Ericales / Plantae
 
Stručný popis
 
Jedná sa o statnú ročnú bylinu dorastajúcu do výšky 2,5 metra ktorá sa vyznačuje veľkými  ružovo až fialovo sfarbenými kvetmi a až 5 cm dlhými zelenými plodmi ktoré v zrelosti reagujú na dotyk a vystreľujú semená až do vzdialenosti 7 metrov. Listy sú 5-23 cm dlhé, kopijovité. Táto medonosná rastlina kvitne od júna do októbra.
 
Spôsob šírenia
 
Rastlina sa šíri semenami, ktoré sú distribuované vlastným mechanizmom rastliny resp. vodou a človekom. Väčšina semien je schopná prežiť v pôde len 1 zimu (len malé percento semien je schopné zachovať si klíčivosť aj po 2 rokoch).
 
Výskyt na Slovensku
 
Na Slovensku sa táto bylina vyskytuje najmä pozdĺž vodných tokov, miestami na okrajoch resp. vo vnútri preriedených lužných lesov. Preniká aj na podmáčané nelesné stanovištia a polorudeálne plochy. Na území Slovenska sa už vyskytuje takmer vo všetkých fytogeografických oblastiach. Na niektorých územiach vytvára také plošné zárasty, že na ich odstránenie nebude dostatok finančných, fyzických ani iných prostriedkov. Tam, kde sa tento druh už raz vyskytne, obsadí v priebehu krátkeho času rozsiahle plochy.
 
Pôvodné rozšírenie
 
Druh sa rozšíril do Európy zo subtropických oblasti západných a stredných Himalájí, Nepálu a Kašmíru.
 
Súčasné rozšírenie
 
Ako invázny je druh klasifikovaný v takmer všetkých krajinách mierneho pásma Európy. V Severnej Amerike sa šíri hlavne v západných a severovýchodných štátoch USA.
 
Trend
 
Vzhľadom na klimatické zmeny sa predpokladá prienik druhu smerom na sever a do vyšších nadmorských výšok
 
Spôsob  introdukcie
 
Druh sa rozšíril primárne najmä vďaka svojmu dekoratívnemu vzhľadu výsadbou v záhradách a včelárom, ktorí si ho cenia pre vysokú produkciu kvalitného nektáru.  
 
Dopady
 
Ekosystémy
Druh má v miestach hojnejšieho výskytu potenciál znižovať pôvodnú druhovú diverzitu a meniť charakter  brehových zón a to najmä v období kvitnutia. Vďaka vysokej produkcii nektáru môže potláčať opeľovanie iných druhov rastlín ako napr. Stachys palustris.
Zdravie a spoločnosť
            –
Ekonomika
Existujú teórie, že ak sa bylina stáva dominantným druhom v brehových porastoch, môže sa vyskytnúť zvýšené riziko erózie následkom obmedzeného koreňového systému. 
 
Manažment
 
Prevencia
Znížiť využívanie byliny na okrasné účely a to najmä vo vlhkých oblastiach.
Mechanické opatrenia
Mechanické opatrenia sa používajú len v obmedzenej miere a to najmä v územiach významných z hľadiska ochrany prírody. Druh sa vďaka malému koreňovému systému pomerne ľahko odstraňuje. Opatrenie má však len obmedzená účinnosť pretože semená rastliny sa veľmi ľahko šíria vodou a vďaka nim je rastlina schopná rýchlo znovu osídliť miesta na ktorých bola potlačená.
Chemické opatrenia
Postrek herbicídmi je účinný len v prípade mladých rastlín. Menej účinný je v prípade kvitnúcich jedincov, ktoré sú aj napriek tomu schopné produkovať životaschopné semená.
Biologické opatrenia
 
Zhrnutie
Z hľadiska nebezpečnosti sa invázne rastliny delia do 3 kategórií – boľševník obrovský patrí do prvej, najnebezpečnejšej kategórie. Jedná sa teda o veľmi nebezpečný druh, ktorý sa v posledných rokoch stal vážnym problémom na celom území Slovenska. Rastlina sa značne rozšírila najmä v Korytnickej doline pri kúpeľoch Korytnica, v známej Demänovskej doline, na Kysuciach, vo Vajskovskej doline v okrese Brezno, v okolí Starého Smokovca a Tatranských zrubov, v okresoch Banská Bystrica, Žiar nad Hronom ako aj v ďalších lokalitách. Rastlina predstavuje vážne zdravotné riziko.
 
Zdroj