ForestPortal » Odborná sekcia I. » Ochrana lesa » Biotické škodlivé činitele » Lykožrút smrekový » Súhrn informácií o živote lykožrúta smrekového
+421 45 53 14 111
ekologia

Súhrn informácií o živote lykožrúta smrekového

Biológia

Minimálna teplota pre vývoj

6-8,3 ºC

Minimálna teplota na kladenie vajíčok

11,4 ºC

Optimálna teplota pre vývoj a kladenie vajíčok

29-30 ºC

Veľkosť znášky

< 80 vajíčok / samička

Percento samičiek v populácii

50% (pri poklese populácie)

>> 50% (pri gradácii populácie)

Percento úmrtnosti pri prezimovani populácie

približne 50%

Optimálny počet materských chodieb z hľadiska rozmnožovania populácie

približne 500/m2

Optimálny počet samičiek v háreme

3

Minimálna teplota pre lietanie

16,5 ºC

Optimálna teplota pre lietanie

22-26 ºC

Maximálna teplota pre lietanie

do 30 ºC

Obdobie dennej aktivity

v závislosti od počasia od 9 hod. ráno do 9 hod. večer

Hlavné obdobie aktivity / hlavný čas lietania

poludnie, skoré popoludnie

Minimálny počet dní s teplotami nad minimálnou teplotou pre lietanie potrebný na úspešné napadnutie žijúcich stromov

3-4 dni bez prerušenia

Aktívna doletová vzdialenosť

> 500 m

Rojenie

závislé od výskytu slnečného počasia

Prirodzení nepriatelia

Najvýznamnejšie skupiny hmyzu

pestrošovité, chalcidky, lumčíky

Množstvo skonzumovanej potravy za deň

 

Larvy z čeľade pestrošovité

približne 50 lariev lykožrútov

Dospelé jedince z čeľade pestrošovité

približne 100 dospelých lykožrútov

Larvy chalcidiek

5-10 lariev lykožrútov

Spôsob vyhľadávania koristi

 

Parazity

rôzne mechanizmy

Pestrošovité

feromóny vylučované lykožrútmi

Náchylnosť stromov na napadnutie

Obranné mechanizmy stromov

živica, toxíny, znížená potravná atraktivita napadnutého stromu, hojivé procesy

Ohrozené stromy

jedince rastúce na slnných stanovištiach  na južných a západných expozíciách, staršie ako 70-100  rokov, jedince nenapadnuté hnilobou

Rádius zvýšeného rizika napadnutia stromov v blízkosti premnoženia škodcu

100 m

Premnoženie škodcu

Príčiny premnoženia

vetrové kalamity, sucho, vysoké teploty, poškodenie stromov snehom a ľadom (snehové-/ľadové polomy)

Vrchol premnoženia škodcu v územiach postihnutých vetrovou kalamitou

2-3 leto po kalamite

Opatrenia

Optimálna doba na odstránenie vetrom vyvrátených kmeňov

medzi napadnutím a vyrojením prvej generácie

Odhadovaná efektívnosť odchytu škodcu vo feromónových lapačoch

3 – 10 %  z celkovej populácie

Optimálna orientácia feromónových lapačov

juh

Efektívnosť lapákov v porovnaní s lapačmi

takmer 30 násobne vyššia

Veľkosť fytosanitárnej plochy okolo rezervácií

500 m (100–1500 m)

Mortalita lykožrúta pri mechanickom odkôrnení napadnutých stromov

93 %