+421 45 53 14 111
Informácie o lesoch

Výmera lesov Európy

Celková plocha lesov Európy je 1 040 mil. ha. Z tejto výmery viac ako 800 mil. ha pripadá na Ruskú federáciu. Lesnatosť Európy je 46% a na jedného jej obyvateľa pripadá 1,42 ha lesa.

Najväčšiu lesnatosť má Fínsko a Švédsko (68 %), Slovinsko (59 %), Rusko a Španielsko (52 %) … Slovensko (42%).​​